,

Daytrade คืออะไร

สอนเล่นหุ้น Avatar

·

Daytrade คืออะไร

Daytrade คือ การเก็งกำไรระยะสั้น โดยอาศัยความผันผวนของราคาในช่วงเวลานั้นๆ โดยการเล่น Daytrade ส่วนใหญ่จะเทรดจบภายในวันหรืออาจจะถือประมาณ 1-2 วันก็ได้ การ Daytrade จะเป็นสไตล์การเทรดที่มีความเสี่ยงสูง และต้องอาศัยการมีเวลาเฝ้าหน้าจอ