, ,

วิธีวิเคราะห์หุ้น

สอนเล่นหุ้น Avatar

·

วิธีวิเคราะห์หุ้น

วิธีวิเคราะห์หุ้น หลักๆ จะมีด้วยกัน 2 วิธี

  1. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
    การวิเคราะห์ประเภทนี้จะเน้นไปที่พื้นฐานของกิจการ Business Model ธุรกิจ การอ่านงบการเงิน เพื่อที่จะดูผลประกอบการในอดีตและปัจจุบันของบริษัทว่าเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ความสามารถในการทำกำไร หนี้สิน สินค้าคงคลัง ประวัติของผู้บริหาร โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งหลังจากเราวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจนครบถ้วนแล้ว เราก็จะสามารถคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้ ขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมาดูราคาหุ้นในตลาด ว่ามีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราคำนวณไว้ ถ้ามีราคาต่ำกว่าก็น่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ
  2. วิเคราะห์ทางกราฟเทคนิค (Technical Analysis)
    การวิเคราะห์ประเภทนี้จะเน้นไปที่การดูกราฟเทคนิคอล โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของราคา วอลุ่ม และกราฟรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เห็นรูปแบบกราฟในอดีตและปัจจุบัน โดยเราจะสามารถวิเคราะห์รูปแบบราคาในอนาคตได้ หลังจากเราวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิคแล้ว เราจะได้จุดเข้าซื้อ เป้าราคาในการขายทำกำไร และ จุด Stoploss เพื่อหยุดการขาดทุนในกรณีเราวิเคราะห์ผิดพลาด การวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิคเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าบริษัทนั้นทำอะไร มีหนี้สินเท่าไร ผู้บริหารเป็นใคร

โดยส่วนตัวผมจะใช้ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิค ผสมรวมเข้ากัน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานในการคัดเลือกหุ้นและใช้กราฟเทคนิคในการหาจังหวะซื้อ-ขาย ซึ่งรูปแบบนี้จะเรียกว่า Hybrid Trading