รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดหุ้น

สอนเล่นหุ้น Avatar

·

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดหุ้น

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับตลาดหุ้น

www.cma.in.th
ข้อมูลสถาบันวิทยาการตลาดทุน กิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับวิทยาการตลาดทุน และการบริหารจัดการตลาดทุน

www.maruey.com
ให้บริการสื่อความรู้การเงินการลงทุนบริการประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

www.set.or.th
– ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียน โบรกเกอร์ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ อบรมสัมมนา และความรู้ครบครันเกี่ยวกับตลาดทุนไทย

– ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( Market for Alternative Investment: mai) ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ข่าวสาร และราคาซื้อขายหุ้นในตลาด mai รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

– ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ และการซื้อขายหุ้นกู้ และ Bond Exchange

www.setsmart.com SETSMART
เป็นบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ได้พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ย้อนหลัง ดัชนีย้อนหลัง ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ได้อย่างเท่าเทียมกับนักวิเคราะห์มืออาชีพ

www.settrade.com
แหล่งรวมข้อมูลด้านการเงินการลงทุน การซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต ราคาหุ้นเรียลไทม์ กราฟแสดงความเคลื่อนไหว พร้อมบทวิเคราะห์จาก โบรกเกอร์

www.set.or.th/tsd
ข้อมูลบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ นายทะเบียน และงานภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

www.set.or.th/education
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) แหล่งความรู้ สู่ความมั่งคั่ง สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน

www.tfex.co.th
ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารอนุพันธุ์ และตลาดอนุพันธุ์