,

ปันผลเป็นหุ้น VS ปันผลเป็นเงินสด

สอนเล่นหุ้น Avatar

·

ปันผลเป็นหุ้น VS ปันผลเป็นเงินสด

ปันผลเป็นหุ้น VS ปันผลเป็นเงินสด แตกต่างกันอย่างไร และแบบไหนดีกว่ากัน

เมื่อบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นมีกำไร ก็จะมีการจ่ายปันผลออกมาให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายปันผลสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดหรือปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน

บริษัทส่วนใหญ่มักจะปันผลออกมาเป็นรูปแบบของเงินสด แต่จะมีบางบริษัทเท่านั้นที่จะจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ปันผลเป็นเงินสด ในกรณีที่บริษัทค่อนข้างใหญ่และมีเงินสดในบริษัทค่อนข้างเยอะ และไม่ได้มีแผนในการลงทุนขนาดใหญ่ มักจะปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นออกมาเป็นรูปแบบเงินสด เช่น เราถือหุ้นบริษัท A และบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น สมมุติเราถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น เราก็จะได้เงินปันผล 10,000 บาท โดยปกติเงินปันผลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่เราสามารถไปขอเครดิตภาษีเงินคืนได้กับทางสรรพากร ข้อดีของการปันผลเป็นเงินสดก็คือ เราจะได้เงินสดในทันที

ปันผลเป็นหุ้น ในกรณีที่บริษัทบางบริษัทอาจจะมีเงินสดจำนวนไม่มาก หรือ อาจจะมีแผนโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนในอนาคตอันใกล้ บริษัทเหล่านั้นก็มักจะจ่ายปันผลออกมาเป็นรูปแบบของหุ้น เพื่อเก็บเงินสดเอาไว้ขยายกิจการหรือลงทุนต่อนั่นเอง โดยการปันผลเป็นหุ้นจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่มูลค่าของบริษัทยังคงเท่าเดิม จึงมีผลให้มูลค่าต่อหุ้นมีการลดลงตามสัดส่วนของหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกอีกอย่างว่าการเกิด Dilution effect นั่นเอง ข้อดีของการปันผลเป็นหุ้น ถ้าบริษัทมีการเติบโตของกำไรและมีธุรกิจที่ดี ราคาหุ้นก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ เราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น และยังช่วยประหยัดภาษีอีกด้วย