, ,

การเล่นหุ้นหรือเทรดหุ้นมีทั้งหมดกี่รูปแบบ

สอนเล่นหุ้น Avatar

·

การเล่นหุ้นหรือเทรดหุ้นมีทั้งหมดกี่รูปแบบ

การเล่นหุ้นหรือเทรดหุ้นมีทั้งหมดกี่รูปแบบ โดยส่วนตัวผมจะขอแยกออกเป็นหลักๆ 5 รูปแบบนะครับ

  1. Daytrade หรือเรียกอีกอย่างว่าสายเก็งกำไร โดยการคาดหวังส่วนต่างราคาหรือการทำกำไรในระยะสั้น ปกติจะเล่นจบภายในวัน ใช้หลักการซื้อถูกไปขายแพงโดยเน้นกำไรที่ไม่เยอะมาก แต่จะเน้นเข้าออกบ่อยครั้ง โดยจะใช้กราฟในการเทรดใน Timeframe ที่เล็ก เช่น 3 นาที 5 นาที หรือ 15 นาที การ Daytrade ต้องอาศัยทักษะและความรู้ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องเล่นกับความผันผวนของหุ้นเพื่อทำกำไร
  2. Swingtrade หรือเรียกอีกอย่างว่าการเล่นรอบระยะกลาง การเทรดสไตล์นี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง Daytrade และ Runtrend โดยการเล่นรอบจะใช้เวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ไปจนถึง 3 เดือนโดยประมาณ โดยจะเล่นใน Timeframe ระดับ Day Week ในการหาจุดเข้าจุดออก และจะเน้นการหาจุดกลับตัวของราคาเป็นหลัก จะเป็นการเล่นรอบเก็บกำไรจากรอบของการแกว่งตัวของราคาหุ้น พอถึงเป้าราคาที่วางไว้ ก็ขายล็อกกำไร จะไม่ได้เน้นถือยาวมาก
  3. Runtrend หรือเรียกอีกอย่างว่าการเล่นรอบระยะยาว จะเป็นการหาหุ้นในช่วงต้นของแนวโน้มหรือต้นเทรน และทำการเข้าซื้อ ถือไปจนกว่าแนวโน้มนั้นจะสิ้นสุดลง เหมาะอย่างมากกับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอ และต้องใช้ความอดทนในการถือหุ้นที่สูงมาก โดยจะเล่นใน Timefram ระดับ Week Month เป็นหลัก การเทรดรูปแบบนี้จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมาก
  4. VI (Value Investment) หรือเรียกอีกอย่างว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดย 3 ข้อก่อนหน้าจะเน้นการใช้กราฟเป็นตัววิเคราะห์ แต่สาย VI จะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก เพื่อทำการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันว่ามีมูลค่าที่แพงหรือถูกกว่าความเป็นจริง ถ้าถูกกว่าจะทำการเข้าไปซื้อและถือจนกว่าหุ้นตัวนั้นจะเกินมูลค่า หรือ มีปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป
  5. Hybrid คือสายผสมผสาน โดยสายนี้จะใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานมาเพื่อคัดเลือกหุ้นที่จะเทรด และใช้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยวิเคราะห์หาจุดซื้อ-จุดขาย โดยสายนี้จะมีความได้เปรียบและแม่นยำที่สุด